Press

03.02.2022

The Village: Автор проекта реконструкции «Кольцово» рассказал об изменениях в аэропорту

Подробнее на The Village: https://www.the-village.ru/city/architecture/rekonstruktsiya-koltsovo
02.02.2022

Znak: Аэропорт Кольцово полностью реконструируют к 2023 году

Подробнее на: https://www.znak.com/2022-02-01/aeroport_kolcovo_polnostyu_rekonstruiruyut_k_2023_godu_podrobnosti_proekta